Copyright

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandenhotel Nuenen.

 

Virussen

Hoewel de provider waarbij de website van Bandenhotel Nuenen is ondergebracht, zorgvuldig haar hardware controleert op virussen, kan op geen enkele wijze garantie worden gegeven op eventuele besmetting van uw computersysteem en/of programmatuur met (computer-) virussen.

November 2014
Bandenhotel Nuenen